عشق جنسي عارفانه
زن , الله - تخلیه ماوراءالطبیعه انرژی جنسی
تثلیث مستر میسترس اسلیو Master Mistress Slave تمثیلی عرفانی از آفرینش

در این رویکرد که شباهتهایی با تثلیث دین مسیحیت و نیز اندیشه های عرفانی دارد , رابطه یک زوج میسترس اسلیو با ورود یک مستر تبدیل به تثلیث میگردد. گویی که میسترس و اسلیو به گونه ای غنی شده اند که این رابطه دیگر آنها را ارضا نمی کند و نیاز به حضور یک مستر می کنند. فلسفه وجودی این مستر چیست؟ در دین مسیحیت خدا که همان پدر است و پسر است؛ پسر را می آفریند و پسر در زجری کامل و طاقت فرسا کفاره تمام گناهان بشر و ابنای آنرا در طول تاریخ میپردازد و انسان را آمرزیده می سازد. او در این زجر مشقت بار خود را قربانی می کند تا بشر به سعادت برسد و گناهان بشر بخشوده شود. در این رابطه نیز میسترس همچنان در جایگاه خدا قرار دارد, مستر و اسلیو آیینه ای هستند که در هم تجلی پیدا میکنند. مستر همان اسلیو است که اورا در زجر کامل به فنا میرساند ؛ مستر باید نفس خود را که همان اسلیو است کاملا بمیراند و این مرگ در زجری طاقت فرسا انجام میگردد. حال که اسلیو کاملا پاک شده , هر دو با هم یکی می شوند تا در پای میسترس به سعادت برسند.

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ ساعت 23:38 |

بدن در فلسفه تائوییسم و تانترا[1]
در مورد خاور دور , "مایکل ساسو"[2] در تحقیقش با عنوان "بدن تائوییست و نیایشگر کیهانی"[3] مدعی است که وابستگی خاصی میان بدن , ذهن , قلب و شکم در تمرینهای تائوییستی و تانترایی وجود دارد. او همچنین ادعای بحث انگیز دیگری را مطرح کرد که امکان در کنار هم قرار داشتن و سازگاری تمرین ها و اعمال تائوییستی و یا مراقبه های ذن را با سایر نظامهای اعتقادی از قبیل کنفسیونیسم و یا اسلام و مسیحیت و شراکت آنها در این اعمال را ممکن می دانست (نگاه کنید: "بدن تائوییست و نیایشگر کیهانی" در "کوکلی"[4]1977 ؛ "شیپر[5] 1993). با توجه به مهاجرتها و تقریبهای فرهنگی تمرینهای بدنی معنوی در سایه تحولات جهانی سازی ؛ برخی از آنها قابلیت ترجمه فرهنگی به سایر جوامع را دارا هستند اما توضیح اینکه این تفاوتها چگونه پیوستگی خود را حفظ می کنند , کاری مشکل است.                                                      

تمرینها و اعمال جسمانی تائوییستی و سایر سنتهای چینی نشان داده اند که قابلیت جابجایی و سازگاری بسیاری در فرآیند "شرقی شدن" دارند. مهاجرت و اشاعه جهانی اعمال و تمرینهای خاور دور در هنرهای درمانی و رزمی , خود مبحث بسیار مهمی است (نگاه کنید: "ریان"[6] 2002). به همین صورت مشکلات ناشی از ترجمه فرهنگی در این اشاعه و به وجود آمدن سبک نئو-تانترا در بافت غربی نیز وجود دارد , به عنوان مثال سنیانیس ها[7] که با عنوان "معتکفان[8]" در راجنیش اشرمس[9] در پونا و جاهای دیگر تعلیم داده می شوند. این موارد در سبک طیف وسیعی ,  از رژیمهای حداکثری "جهان های موازی اشو[10]" تا اساتید رمزآلود آرام وساده و آسان گیر که پیروان خود را به رسیدن به اتحاد هشیار جنسی با ساحت قدسی ؛ دعوت می کنند.                             

 [1] ترجمه از :Segal, Robert A, Study of Religion, Blackwell,2006- page225

[2] Michael Saso

[3] Taoist Body and Cosmic Prayer

[4] Coakly

[5] Schipper

[6] Ryan

[7] مقدسان هندو

[8] Renunciates

[9] Ashrams: Traditionally, an ashram (Sanskrit/Hindi: आश्रम) is a religious hermitage. Additionally, today the term ashram often denotes a locus of Indian cultural activity such as yoga, music study or religious instruction, the moral equivalent of a studio or dojo.

Rajneesh: Osho, born Chandra Mohan Jain (चन्द्र मोहन जैन) (11 December 1931 – 19 January 1990), also known as Acharya Rajneesh from the 1960s onwards, calling himself Bhagwan Shree Rajneesh during the 1970s and 1980s and taking the name Osho in 1989, was an Indian mystic and spiritual teacher who garnered ...

[10] Osho Multiversity

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 0:57 |

دین جسمانی - قسمت اول
در سالهای اخیر , کمتر عنوانی پیدا می شود که همچون بدن توجه ویژه محققانه به آن شده باشد , علی الخصوص در مورد رابطه جنسی و غذا. برخی آثار به وجود آمده در رابطه با بدن شامل تفکرات رمزی طرفداران برخی گونه های "پست" تئوری است ولی حتا آثار قابل خوانش و بازبینی در این زمینه نیز به صورت قابل توجهی , مجرد و غیر مادی هستند, آنچنانکه به سختی توجهی به آنچه که بدن در مدت ساعات بیداری خود انجام می دهد , اصطلاحا کار؛ شده است. البته یکی از استثنائات آن اثر "پیتر گاوس"[1] باعنوان "آبهای مرگبار و کوههای     گرسنه: شعائر ناسوتی و تشکل طبقاتی در یک شهر آندیان"[2] می باشد .                                                     

به همین صورت همچنانکه تا به حال توجهی به پیامدهای معمول فعالیتهای جنسی نشده است, به خصوص در زمانهایی که روشهای مطمئن جلوگیری از آبستنی وجود نداشت ؛ برخی کارهای انجام شده در زمینه رابطه جنسی حالتی کاملا روحانی و فارغ از جسم و بدن داشت. اما در کل علاقه به نقشی که بدن در دین دارد در تک         با عنوان " تفکرات  [3] با عنوان رساله های ارزشمند و مجموعه های چند جلدی ای نظیر اثر "جین لا"  

دینی پیرامون بدن انسان" (1995م)[4] و "سارا کوکلی" [5] با عنوان "دین و بدن"(1997م) [6] خود را نشان داد.  در برخی موارد تحقیقات انجام شده درباره بدن ممکن است در کتابهایی پدیدار شوند که به علت عنوان و نامشان از سوی دین شناسان مورد غفلت قرار گیرند , یکی از این موارد کتاب "ویلیام مک نیل" [7] با عنوان     می باشد. در رابطه با برخی سنتهای خاص تحقیقات کافی و    keeping Together in Times(1995)  

بسیاری انجام شده است (سنتهای جنسی).  دغدغه های الهی دانهای مسیحی در سرکوب جنسی و یا به صورت حداقل آوردن لذت جنسی توسط "پیتر براون" [8] در کتاب شرع پسندانه "بدن و جامعه" [9](1988م) مورد مطالعه قرار گرفته است و این در حالی است که سوء تعبیرهای عمدی و خودسر این نوع الهی دانهای مسیحی در ترجمه های انجام شده توسط آنها از متون عبری در اثر ساعی و جزئی نگر "الیزابت کلارک" [10] با عنوان  ؛ کتابی که همه دانشجویان رشته ادیان فارغ از حوزه تخصصی خود حتما باید Reading Renunciation (1999)

آنرا مطالعه کنند ؛ مورد بازبینی قرار گرفت تا نشان دهد که که چگونه تفسیر به رایهای الهیاتی می تواند گفته های شفاف را کاملا برعکس جلوه دهد. دیدگاههای قرون وسطی درباره رابطه جنسی توسط "پیر پایر" [11] در کتاب او درباره مغرفت و نیز اثر بعد از آن "قرون وسطی"(1997م)[12]  و همچنین به صورت کامل و جامع توسط "جیمز براندج" [13] در کتاب "قانون , رابطه جنسی , و جامعه مسیحی در اروپای قرون وسطی" [14] (1987) مورد بررسی قرار گرفت. در یک مقاله مشهور که در کتاب "مسیح به عنوان مادر"(1982) [15] گردآوری شد ؛ "کارولین بینام" [16] چگونگی تبدیل زهد قرون وسطی را به مادر انگاری مسیح ؛ مورد مطالعه قرار داده و این در حالی است که کتاب "ضیافت مقدس و روزه مقدس"(1987) [17] او به سمبولیسم غذا در میان زنان قرون وسطی می پردازد. تقابل ویژه میان اخته کردن و مردانگی در آثار "ماتیو کوفلر"[18] با عنوان "خواجه مردان" (2001)[19] مورد بررسی قرار گرفت ؛ در حالیکه تاکیدات ویژه بر مردانگی مسیح توسط "لئو استینبرگ" [20] در "جنسیت مسیح در هنر رنسانس و نسیان معاصر"[21] (1983- 1996 البته این موضوع یکی از اهداف "بینام" در                                 نیز می باشد). ترس و دهشت بارز مسیحیت از رابطه هم جنس گرایی موضوع تحقیقResrospect (1995)

"مارک جردن" [22] در کتاب "ابداع لواط در الهیات مسیحی"[23] (1997) است.


[1] Peter Gose

Deathly waters and Hungry Mountains: Agrarian Rituals and Class Formation in an Andean Town (1994)34

[3] Jane Law

[4] Religious Reflections on the Human Body

[5] Sara Coakly

[6] Religion and the Body

[7] William McNeil

[8] Peter Brown

[9] The Body and Society

[10] Elizabeth Clark

[11] Pierre Payer

[12] Middle Ages

[13] James Brundage

[14] Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe

[15] Jesus as Mother

[16] Caroline Bynum

[17] Holy Feast and Holy Fast

[18] Matthew Kuefler

[19] The Manly Funuch

[20] Leo Steinberg

[21] The sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion

[22] Mark Jordan

[23] The Invention of Sodomy in Christian Theology

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 1:15 |

رابطه جنسی در دین تائوییسم (دین چین باستان) - قسمت دوم

تفاوت میان شاخه جنوبی و شمالی , در یک نگاه ؛ این است که شاخه شمالی فانگ زونگ (تکنیکهای مجامعت) را قبول نداشت و در مقابل شاخه جنوبی به آن به عنوان راهی برای رسیدن به جاودانگی و طول عمر ؛ ارج می نهاد. زانگ بای دوآن قبل از انشعاب شاخه های شمالی و جنوبی کتابی با عنوان "ووچن فی ین" (رساله ای شاعرانه در فهم لزوم بازآوری نیروی حیات اولیه[1]) نوشت که اکنون به عنوان یکی از کتابهای اصولی رژیم جنسی تائوییسم شناخته می شود.

تکنیکهای رابطه جنسی تائو بر اساس فانگ شو , که فانگ زونگ و فانگ زونگ شو نیز نامیده می شود ؛ تکامل یافت. معنای این سه اصطلاح چینی که در رابطه با تکنیکهای مجامعت است ؛ دقیقا یکی است و ترجمه تحت الفظی آنها "درون حجله" و یا "هنر حجله" است. فانگ شو با ترکیبی از مهارتهای: فانگ – شی (کیمیا گرها و نسخه نویسها) , فانگ زونگ – جیا (متخصصان تکنیکهای رابطه جنسی و یا متخصصان علم رابطه جنسی) و طبیبانی که در دوران سلسله هان و قبل از آن (206 قبل از میلاد-220 بعد از میلاد) ؛ تدوین گشت و بیشتر متعلق به قلمرو پزشکی بود.

نظام رابطه جنسی در تائوییسم , چه با اهداف تجویزی و چه تحلیلی ؛ کلا به دو مقوله تقسیم می شود : 1) باورها و اسطوره ها 2) روش ها و تکنیکها.

عمدتا باورهای جنسی تائوییستی حول این موضوع می چرخد که جاودانگی و طول عمر از طریق فعالیتهای جنسی قابل دست یابی است. یکی از راههای رسیدن به آن برای مردان این است که با دختران باکره , به ویژه دختران جوان و نوجوان ؛ مجامعت داشته باشند. در کتابهای جنسی تائوییسم , زن به عنوان شریک جنسی را دینگ[2] می نامند ؛ که در اصل واژه ایست برای اشاره به یک ظرف آشپزی که در دوران باستان کاربرد داشته و دارای دو دسته حلقوی و سه یا چهار پایه بوده و در علم کیمیاگری هم مورد استفاده داشته است. کتابهای جنسی تائو , مثل "هوسان وی هشین (تصاویر ذهنی از رموز و جزییات دقیق تکنیکهای جنسی[3]) و "سان فنگ تان چو اِ (زانگ سان فنگ ؛ نسخه هایی در کیمیاگری روان شناسانه[4]) , که عموما توسط "زائو لیانگ چی" و "زانگ سان فنگ" نوشته شده اند ؛ مطرح می کنند که بهترین و دلخواهترین مورد دینگ دختری 14-15 و یا 16 ساله است که تازه مدت قائدگی خود را پشت سر گذاشته باشد.  زانگ سان فن  از این هم فراتر رفته و دینگ را به سو رده : رده پایین  دختران 21 تا 25 ساله ؛ رده میانه دختران 16 تا 20 ساله قائده شونده باکره و بالاترین رده , دختران باکره قائده شونده 14 ساله ؛ تقسیم میکند.

همچنین در این آثار تمایل به داشتن چندین شریک جنسی نیز به عنوان یکی از باورهای این مکتب مطرح شده است. به عنوان مثال , سان سی میانو در کتاب خود با عنوان "تجویزاتی گرانبها تر از هزار طلا"[5] می نوسید که هنر حجله برای یک مرد این است که در شب بتواند با ده زن مختلف رابطه داشته باشد بدون اینکه حتا یکبار هم دچار انزال بشود.

توانایی کنترل انزال , هم برای مردان و هم برای زنان ؛ نکته ای اساسی و کلیدی است. این حالت برای مردان "سای یین پو یانگ" (جمع آوری انرژی یینگ زن برای تغذیه انرژی یانگ مرد) و برای زنان "سای یانگ پو یین" (جمع آوری یانگ مرد برای تغذیه یینگ زن) نامیده می شود. این تکنیکها جنبه راز داشته و آموختنی بوده زیرا دلخواه ترین حالت , آن بود که شریک جنسی به ارگاسم برسد حتا اگر خود فرد به آن مرحله نمی رسید. این موضوع به ویژه برای مردان اهمیت خاصی داشت زیرا پنداشته می شد که با انجام مقاربت ذخیره ای (کنترل و ذخیره انزال) عناصر آن راه خود را به سوی مغز پیدا می کند. اعتقادات تائوییسم همچنین تاکید دارد که ارضای جنسی واقعی از مجامعت بدون انزال (چه برای مرد و چه برای زن) ناشی می شود. بیشتر تکنیکهای تائوئی شامل تعلیم این نکات است که چگونه کنترل برانگیختگیهای مختلف جنسی زن و مرد به دست اید , خواستهای جنسی هماهنگ و تنظیم شوند , و اینکه زن چگونه فعال و آزاد شود در حالیکه مرد کاملا در آرامش باشد.

به عنوان مثال , کتاب جنسی تائوییستی با عنوان "دستورات صحیح "تصاوی کامل""[6] اینچنین می گوید:

"در "نبرد" جنسی استاد تائوییست (رساندم زن به ارگاسم و اجتناب از انزال) , دشمن او زن است. او باید با لمس فرج آغاز کند, لبها و زبان را ببوسد و سینه را لمس کند و شریک خود را کاملا برانگیزد. اما باید خود را تحت کنترل کامل داشته باشد و ذهن او از این قضیه به گونه ای منفصل باشد که گویی در آسمان لاجوردی معلق و بدنش در هیچی کامل غوطه ور است. او باید چشمان خود را ببندد و به زن نگاه نکند و در آرامش کامل صحبت کند به گونه ای که هیجان او برانگیخته نشود. هنگامیکه شریک او به تقلا می افتد او باید کاملا آرام باشد و حرکتی انجام ندهد. مرد می تواند به به کارگیری آرامش و خونسردی بر حرکت و هیجان زن غلبه کند."

در این مکتب بسیار مهم است که مرد پاسخهای جنسی زن را تشخیص دهد تا واکنش مناسب, وضعیت مناسب و حرکت مناسب را که هدف آن تنفس و جلوگیری از انزال است؛ به دست اورد. جالب توجه است که زنان نیز تکنیکهای خاص خود را دراا هستند و البته آنگونه که تکنیکهای مردان در کتابها مطرح شده ؛ صریحا مطرح نشده اند. این تکنیکهای در کل جزء رازهای زنان محسوب می شده است. با این وجود کاربرد تکنیکهای مردانه به ازدیاد مدت رابطه جنسی و ارضای طرفین می انجامیده است. بسیاری از درمانگران جنسی[7] عصر حاضر از آموزه های این مکتب تائوییستی به عنوان راهی برای درمان مشکل انزال زودرس و سایر نارسیهای جنسی استفاده می کنند. 

 

منابع

Bullough, V. L. Sexual Variance in Society and History. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976.

Chan, Wing-tsit, translator and compiler. A Source Book in Chinese Philosophy. Princeton, NJ.: Princeton Univ. Press, 1963.

Van Gulik, R. H. Sexual Life in Ancient China: A Preliminary Survey of Chinese Sex and Society from ca. 1500 BC till 1644 AD. Leiden: E. J. Brill, 1961.

Ruan, F. F. Sex in China: Studies in Sexology in Chinese Culture. New York: Plenum Press, 1991.

Zhang Mingcheng. A History of Traditional Chinese Medicine: Herbs, Acupuncture, and Regimen. Tokyo: Hisaho, 1974. (In Japanese.)

Zhou Shaoxian. Daojia yu Shenxian ("Taoists and Immortals"). 3d ed. Taipei: Chung Hwa, 1982. (In Chinese.)[1] Poetical Essay on Realizing the Necessity of Regenerating the Primary Vitalities

[2] Ding

[3] Mental Images of the Mysteries and Subtleties of Sexual Techniques'

[4] Zhang Sanfeng's Instructions in the Physiological Alchemy

[5] Prescriptions Worth a Thousand Gold

[6] True Manual of the "Perfected Equalization"

[7] Sex Therapists

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 14:49 |

رابطه جنسی در دین تائوییسم (دین چین باستان) - قسمت اول

تائوییسم و رابطه جنسی[1]

تائوییسم در چین هم دارای سنتی فلسفی و هم سنتی دینی است. با آنکه تائوییسم فلسفی خیلی زودهنگام و در قرن پنجم ق م  به بلوغ خود رسید ولی تائوییسم دینی , به عنوان یک دین ؛ تا قبل از قرن اول میلادی مطرح نبود. تائوییسم بعد از کنفسیونیسم به عنوان دومین نظام عقیدتی مطرح در نظام فکری چین ؛ طبقه بندی می شود. اصول فلسفه تائوییسم در تائو ته چینگ اثر لائو تسه طرح ریزی شده است که بیانگر یک روش عملی در زندگی است که بعدها اصول آموزه های آن در دین فراگیر تائوچیائو مورد استفاده وسیع قرار گرفت. این دو روند در سنت چینی از هم جدا انگاشته می شوند ولی در غرب غالبا تحت عنوان واحد تائوییسم با هم خلط می شوند.

تائو ته چینگ اثر لائوته سه به قدری برای چین اهمیت دارد که عنوان شده اگر این کتاب به رشته تحریر در نمی آمد تمدن چین و ویژگیهای خاص چینی هرگز بدین حد از تمایز به وجود نمی آمدند. هیچ کس بدون فهم دقیق فلسفه آموزشی این کتاب کوچک قادر به فهم فلسفه , دین , حکومت , هنر , طب , علم رابطه جنسی – وحتا غذای – چینی نیست. گفته می شود ؛ آنجا که کنفسیونیسم بر نظم اجتماعی و زندگی فعال تاکید دارد ؛ تائوییسم بر زندگی فردی و آرامش آن تمرکز می یابد.

هم تائوییسم دینی و هم تائوییسم فلسفی در متون کلاسیک خود نظرات مثبتی درباره رابطه جنسی مطرح کرده اند. بنیانگذار تاریخی دین تائوییسم , چانگ لینگ ؛ یک رهبر محبوب دینی و یک چهره انقلابی ؛ بود. او پیروان خود را به خواندن تائو ته چینگ تشویق می کرد و در 143 بعد از میلاد ؛ آنها را در قالب دین تائوچیائو یا همان دین تائو ؛ سازماندهی کرد. پیروانش او را , تی ان شی ؛ "استاد آسمانی" می نامیدند. پس از بنیانگذارای دین تائو ؛ دو مکتب اصلی آن نیز پدیدار شدند. یکی  "زنگ یی پای" (مکتب اتحاد پاک دینی[2]) یا همان , تی ان شی تائو ؛ که یک دین کاملا سازمان یافته بود. مکتب دیگر تائوییستی " کو آن ذن پایم " ( مکتب ادراک کامل[3]) ؛ در پی رسیدن به جاودانگی از طریق مراقبه , تمرینهای تنفس , استحمام , ژیمناستیک , هنرهای جنسی , طب گیاهی , کیمیاگری و راههای دیگر بود. توسط وی پویانگ ؛ برخی تدابیر نظام مند وارد این مکتب شد (قرن دوم بعد از میلاد) که در اثر خود به نام "چوی-ای-آنگ-چی (رساله ای متنی در تفسیر تائوییستی و سحرآمیز از کتاب تغییرات[4]؛ و یا به اختصار "ته سان-تونگ-چی) سعی داشت که تکنیکهای تائوییستی به جهت دست یابی به جاودانگی و آموزه های رموز آی چینگ (کتاب تغییرات[5]) را در هم ترکیب کند.

بعد ها مکتب ادراک کامل نیز به دو شاخه اصلی منشعب شد: شاخه شمای که مقرّ اصلی آن طی صدها سال در معبد ابر سفید پکن قرار داشت و وانگ چونگ یانگ (1170-1112 بعد از میلاد) را به عنوان بنیانگذار خود به رسمیت می شناخت و شاخه جنوبی که "زانگ بای دوآن" (زیانگ زن دن) (1082-984) را به عنوان استاد اصلی خود ( و از این جهت شاخه زیانگ نیز نامیده می شود) قبول داشت.[1] ترجمه از دایرة المعارف جنسیت ، نیویورک ، 1994 – نویسنده : فانگ فو روآن Fang-fu Ruan

[2] Orthodox Unity School

[3] Perfect Realization School

[4] Textual Research on the Taoist and Magical Interpretation of the Book of Changes,

[5] I Ching (Book of Change)

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در یکشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 16:5 |

در بدن انسان هفت چاكراي اصلي وجود دارد كه مراكز ارتباط روح با جسم و عالم ماورا مي باشد. افراط و يا تفريط ؛ عدم تعادل و بهم ريختگي هر يك از اين چاكراها كه از زندگي و روحيات و خلقيات انسان نشئت مي گيرد باعث تاثير در واكنشها و عكس العملها و وقايع زندگي مي شود. 7- چاكراي اول: فرق سر 6- وسط پيشاني 5- حنجره 4- قلب 3- جناق سينه 2- چهار انگشت زير ناف 1- آخرين مهره كمر

مسايل جنسي و زناشويي با چاكراي دوم  در ارتباط است كه چهار انگشت زير ناف قرار دارد.

 

رنگ موثر : نارنجي

عطر: روغم چوب صندل

وظيفه: توليد مثل و ارتباطات جنسي

غدد مرتبط: پروستات؛ گنادها

شكل: نيلوفر شش پر

تاثيرات: گفتار شيرين-رهايي از خشم و پرخاشگري-زدودن جهل-خواب سنگين-تحريك جنسي-خاطرات

جهت حركت : جلو

مسير ماساژ: زن(جهت عقربه ساعت) مرد(عكس عقربه ساعت)

حركت يوگا: حركت قايق

سنگ: سنگهاي نارنجي- كارنلين ( عقيق قرمز)– اپال آتشين–  مهر گياه به همراه طلسم همراه براي ايجاد محبت در روابط

 

 برخي محصولات موجود در بازار:

 البته لازم به ذکر است که خواص اسپنیش فلای از نظر پزشکی ثابت شده است ولی عطرهای موجود از لحاظ علمی هنوز تایید شده نیستند:

نام محصول: عطر 2i2 s--y محرک جنسی  زنانه   

کاربرد: ایجاد رایحه ای خوش، ملایم، خنک و محرک جنسی

محصول فرانسه-اسپری 12 میل با اثر گذاری فوق العاده و انجام واکنش بر سیستم عصبی و ترشح هورمونی در آقایان باعث جذابیت هر چه بیشتر خانم ها و جلب توجه جنس مخالف می شود. محصول پرفروش سال 2007 تا 2008 در جهان معرفی شده به عنوان عطر هورمونی محرک، این عطر بسیار خوشبو بارایحه ای ملایم و خنک محصول سال 2007 میلادی کمپانی معتبر و بزرگ فرانسوی شارابوت می باشد . 

برخی از امکانات و قابلیتها:

     محصول کمپانی معتبر شارابوت فرانسه

  محصول پرفروش 2007 و 2008 اروپا و آمریکا

  دارای رایحه ای دلپذیر و ملایم

  تحریک غدد و ترشح هورمونی در جنس مخالف

  دارای بوی خنک و تحریک کننده- مخصوص خانم ها  

 

قطره اسپنیش فلای (خوراکی)

SPANISH  FLY

LOVE DROPS TO MAINTAIN AND

IMPROVE SEXUAL PERFORMANCE

Made in Germany      

اسپنیش فلای (قطره آفزایش دهنده میل جنسی بانوان)

 ( محصول اورجینال کشور آلمان همراه با بروشور فارسی و انگلیسی )

تاثیری اعجاب انگیز در بانوان جهت آمادگی روحی و تحریک برای برقراری رابطه جنسی .

این قطره شامل مواد تاثیر گذاری می باشد که باعث بالانس بدن شده و احساس آرامش ، خوشحالی و فعالیت را در فرد ایجاد میکند .

اسپنیش فلای مایعی است که از سوسک های ساکن اسپانیا استخراج میشود. سوسک های نر ، توسط اثر شیمیایی این مایع ، سوسک های ماده را فریب داده و از آنها برای برقراری رابطه جنسی دعوت به عمل می آورند. این مایع هم اکنون در لابراتوآر های پیشرفته و در شرایط کاملاً استاندارد و استریل فرآوری و تغلیظ شده و برای استفاده به عنوان یک مکمل جنسی آماده میشود. اسپانیش فلای میتواند سبب افزایش انگیزه و تحریک جنسی شود ، احساس تمایل جهت برقراری رابطه جنسی را در زوجه ایجاد کند و اوضاع روانی او را بهبود بخشیده و زوجه را جهت برقراری رابطه جنسی آماده سازد.

بانوانی که به دلیل اختلال و ضعف قواي جنسي و شهواني ، نقصان و يا كاهش تحريك پذيري و نیز بی میلی جنسي كه عموما از كهولت، بي خوابي، ضعف توانايي تمركز ،كمبود انرژي و همچنين كمبود هورمون بوجود آمده است جهت لذت بردن از بر قراری ارتباط جنسی می توانند از این مکمل استفاده نمایند.

طریقه استفاده :تنها کافی است 10 تا 20 قطره از این مایع را در نوشیدنی زوجه خود بچکانید و تاثیر اعجاب انگیز آن را مشاهده نمائید . تاثیر کامل این قطره بعد از 30 دقیقه نمایان می شود .

 

 

 

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۸۸ ساعت 14:33 |

نیچرالیسم

تنها نقاط بدن که توانایی تبادل انرژی با طبیعت را دارا هستند ؛ کف پاها و کف دستها هستند. بغیر از این نقاط هیچ عضو دیگری از بدن با طبیعت تبادل انرژی انجام نمیدهد. برهنگی پا در طبیعت و ارتباط دستها با اجزای طبیعت باعث تقابل انرژی و ایجاد تعادل در بدن می شود و دیگر احتیاجی به برهنگی عورت و یا سایر اندامها در طبیعت و یا در مقابل هم نوعان نیست . برهنگی این افراد در کنار هم و یا برهنگی شخص با خو نیز در نهایت باعث انباشت بیشتر هوس جنسی و نه تخلیه ؛ میشود.

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در سه شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 23:41 |

نودیسم

راهکار نودیسم و همچنین اوشو و نیچرالیسم برای تخلیه انرژی کاذب جنسی برهنگی است. اما در ساز و کار تخلیه انرژی جنسی، برهنگی هیچ نقشی در تخلیه ایفا نمیکند بلکه جاذب انرژی است. زندگی افراد کاملا برهنه ولو بدون توجه به امیال جنسی باعث انباشتگی بیشتر این قوه خواهد شد و هیچ نقشی در تخلیه ایفا نمی کند.

بحث در رابطه با تابوها و سنت شکنی های اجتماعی این مکتب و سایر مکاتب همانگونه که گفته شد از موضوع این رساله خارج است و مقوله ای است روانکاوانه و اجتماع شناسانه.

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 21:21 |

همجنس گرايي

همانگونه که مشاهده شد بدن از نظر چرخه انرژی جنسی سیستم پیچیده ای دارد. انرژی زن و مرد به گونه ایست که قابیلت چفت شدن در هم را داراست. نقاط افت و خیز در مرد و زن با هم تقارن داشته و در یکدیگر درگیر می شود و یک سیستم یکپارچه انرژی را تشکیل می دهد. در رابطه با همجنس بازان؛ همانگونه که پیشتر نیز مطرح شد ؛ سطوح انرژی با همدیگر تقابل پیدا نمیکنند و از نظر انرژی همانند سایش دو سطح زبر بر روی یکدیگر است. این نوع رابطه تنها از نظر جسمی لذت کاذب به بار می آورد ولی از نظر روحی باعث انباشتگی بیشتر و در نهایت بیماری روحی می شود.

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 20:54 |

آزادی جنسی در لیبرال دموکراسی

قوه جنسی علی رغم ظاهر خود که رسیدن به ارضا را سهل الوصول نشان میدهد ؛ در اعماق روح بسیار صعب الوصول است ؛ به طوریکه دو شریک پس از شناخت کامل روحی و جسمی از همدیگر میتوانند در جهت رسین به ارضای نهایی حرکت کنند. دو شریک در نهایت پس از دریافتن کانالهای انرژیک جنسی خود و شریک مقابل روند تکامل جنسی را پیش رو میگیرند اما آزادی جنسی و تعدد شرکای جنسی در نهایت باعث آشفتگی انرژی جنسی  در روح فرد میشود.

علم انرژی بیانگر این نکته است که دو نفر با شناخت کامل و استفاده از تکنیکهای ویژه روحی می توانند به ارضای کامل فیزیکی-روانی برسند و سطوح انرژی خود را کاملا با هم درگیر و یکپارچه کنند ؛ و تا وقتیکه این امکان یکپارچه سازی انرژی با یک شریک امکان پذیر است چرا شخص خود را دچار سطوح انرژی متعدد سازد که در نهایت آشفتگی روحی را به دنبال دارد؟ هماگونه که گفته شد تخلیه جسمی تنها درصدی از کار است و اصل آزاد سازی باید در روح انجام شود. این آشفتگی سطوح انرژی در سکسهای گروهی ؛ از اخلاق جنسی رایج در غرب ؛ نیز اتفاق می افتد و هیچکدام از افراد درگیر آن موفق به تنظیم سطوح انرژی جنسی با هم نمیشوند و همگی در اعماق روح خود علی رغم انزال جنسی ؛ آشفته و نارسا باقی میمانند . همین عدم یکسان سازی سطوح در نهایت باعث ازدیاد روابط و شرکا و آشفتگی جنسی فرد می گردد. طبق اصل انرژی: "تراز انرژی جنسی خود را با یک شریک غیر همجنس یکسان کن و به اوج لذت و تخلیه برس!" ؛ در این صورت دیگر نیازی به آزادی جنسی نیست. بهترین عاملی که میتواند تراز انرژی زن و مرد را یکسان گرداند ؛ عشق است. هنگامیکه زن و مردی عاشق یکدیگر هستند ؛ انرژی محبت به طور خودکار سطوح آنها را یکسان کرد و رابطه جنسی را به اوج تخلیه خود نزدیک میگرداند.

 طبق اصول انرژی ؛آزادی جنسی سبب انباشتگی بیشتر انرژی در افراد مبتلا به آن و اعتیاد روحی میشود. دغدغه اصلی لیبرال دموکراسی ترویج این نوع آزادی برای تخلیه انرژی کاذب آن بود ولی عملا شاهدیم که نه تنها باعث تخلیه فرد نمی شود بلکه به ازدیاد انباشتگی آن در اعماق روح و عدم تخلیه و لجام گسیختگی بیشتر در سطح جامعه می شود.تنها راهکار نجات بشر درمقابل لجام گسیختگی این انرژی عظیم ناسوتی تمرکز بر روی تخلیه کامل آن از طریق زوج های غیر همجنس و جلوگیری از آزادی آن در سطح جامعه است.  

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 21:50 |

سکس در لیبرال دموکراسی

این مکتب سیاسی؛ اجتماعی؛ فرهنگی ؛از یکسو متاثر از فرویدیسم و غده ادیپ او معتقد به آزادی روابط جنسی و برهنگی است.و ازسوی دیگر در راستای آزادی فرد این مقولات را جزء آزادی افراد محسوب کرده و به دولت؛ جامعه و هیچ فردی از جامعه اجازه دخالت و یا بازداری در حریم شخصی افراد را نمیدهد.در راستای آزادی بیان و آرا، مکاتب مختلفی همچون نودیسم؛ فرویدیسم و نیچرالیسم و همجنس بازی در این فضا قدرت حرکت و ابراز عقاید پیدا کرده اند.این مکتب معتقد به آزادی جنسی است و با برهنگی کلی و نسبی و روابط جنسی آشکار هیچ مخالفتی ندارد و آنرا در راستای تخلیه انرژی جنسی و رهایی شخص از عقده های ناشی از آن موثر میداند. از دیدگاه این مکتب ؛درنهایت فرد خالی شده از شهوات جنسی در سطح جامعه راحت تر و با تمرکز بیشتر میتواند به فعالیت اجتماعی و کاری خود بپردازد.

سوء استفاده لابیهای مالی از این رویکرد لیبرال دموکراسی منجر به پیدایش باندهای گسترده تجارت سکس در غرب شده است. عملا شاهدیم که مکتب فکری ای که پس از سرخوردگی وحشتزای جنگ جهانی اول و دوم، در پی آزادسازی نوع بشر و بازکردن عقده های روحی او بود با ایجاد آزادی جنسی از دیگرسو سبب ایجاد مافیای جنسی شده که اکثر اعضای آنرا دختران و زنان جوان مهاجر تشکیل میدهند و سود کلان ناشی از آن لابیهای گسترده مالی استعماری را به وجود آورده است.

البته سرمداران لیبرال دموکراسی هنوز از این موضوع احساس خطر نکرده اند و همچنان آنرا روندی طبیعی در جهت تخلیه انرژی پنهان و مخرب  شخص و جامعه می دانند.

|+| نوشته شده توسط حامد رضا كريمي در یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۸ ساعت 8:56 |